Akoestisch onderzoek en advies

Elke ruimte is anders, heeft een eigen functie, eigen invulling en dus ook een eigen akoestiek. Wanneer de akoestiek in de ruimte niet optimaal is, veroorzaakt dit galm en hinderlijke geluidsreflecties. En dit zullen de mensen in de ruimte als zeer storend ervaren. Om te komen tot een goed akoestisch advies moet er eerst een gedegen akoestisch onderzoek plaatsvinden. U wilt toch ook de oplossing die past bij úw probleem?!

Akoestiek verbeteren in 3 stappen

Tijdens dit akoestisch onderzoek doorlopen we 3 fases:

  1. Eerste inventarisatie
  2. Akoestische geluidsmeting op locatie
  3. Advies en oplossing

Eerste inventarisatie

Belangrijk is om te onderzoeken welke problemen met geluid u ervaart. Is er te veel galm? Hebben anderen last van uw (telefoon)gesprekken? Kunt u elkaar niet verstaan? Dit kan allemaal te maken hebben met akoestiek.

Daarnaast vragen onze experts u naar de kenmerken van de ruimte. Om welke ruimte gaat het? Een kantoorruimte heeft een heel andere akoestiek nodig dan bijvoorbeeld een kerk of concertzaal. Hoe is de ruimte ingericht en aangekleed? Wat ligt er op de vloer? Is er veel glas? Hoe zijn het plafond en de muren afgewerkt?

Als laatste vragen we ook naar de grootte van de ruimte (lengte, breedte en hoogte). Dit alles heeft een grote invloed op de akoestiek van een ruimte.

Vervolgens maken we een afspraak voor een geluidsmeting bij u op locatie.

Akoestische meting

De akoestiek meting maakt inzichtelijk hoe het geluid zich gedraagt in de ruimte. Zo kan het probleem van de slechte akoestiek achterhaald worden.

Waar in de ene ruimte de lage tonen het probleem kunnen vormen, ontstaan in de andere ruimte juist de problemen op spraakniveau.

Daarom wordt er een aantal metingen uitgevoerd op verschillende plekken en hoogten in de ruimte.

Voor de akoestische meting maken we gebruik van verschillende meetmethoden en apparatuur. De keuze voor soort geluidsmeting is afhankelijk van het probleem en de wensen

Eenvoudige geluidsmeting

Wanneer het gaat het om een woonkamer of keuken of een kleinere of middelgrote bedrijfsruimte, dan is een eenvoudige akoestische meting meestal voldoende. Onze experts gebruiken dan een alarmpistool om de nagalmtijd te berekenen. De waarden van de gemeten galmtijd worden vergeleken met de vastgestelde normen en richtlijnen.

Via een formule kunnen onze experts dan het benodigd aantal vierkante meters berekenen om de galm te reduceren.

Complexe akoestiekmeting

Soms is een eenvoudige geluidsmeting niet voldoende. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kerken, theaters, concertzalen, vergader- en conferentiezalen, een geluidsstudio. Maar ook kantoortuinen, grote werkplaatsen, de centrale hal van uw bedrijf. Hier gelden namelijk andere richtlijnen en referentiewaarden en is een meer complexe akoestische meting noodzakelijk.

Deze complexere akoestische metingen doen wij in samenwerking met onze professionele partners. U krijgt dan ook een uitvoerig meetrapport dat u wellicht ook (intern) nodig heeft om de juiste investering te kunnen verantwoorden.